Grondbalans Noordoost

Grond: Maximaal klasse Industrie dit conform de Lokale Maximale Waarden bijlage 5 uit het beheergebied van Wetterskip Fryslân (Nota waterbodembeheer 9 februari 2010). Baggerspecie: Maximaal klasse B dit conform de Lokale Maximale Waarden bijlage 5 uit het beheergebied van Wetterskip Fryslân (Nota waterbodembeheer 9 februari 2010). het beheergebied van Wetterskip Fryslân geldt, conform BBK, achtergrondwaarde als bovengrens. Herinrichting zandwinput, natuurontwikkeling realiseren. Moerhoven Nijensleek Aanvoer per as Inname van: Grond: maximaal klasse Wonen Baggerspecie: maximaal klasse A Verondieping en natuurontwikkeling in het beheergebied, Wetterskip Fryslân. Aanvoer per schip (per as via op- en overslag) Inname van: Wijde Ee Leeuwarden 4 3 Grond en baggerspecie: Afkomstig uit andere gebieden dan

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=